Home » Hart- & vaatziekten » Hoge bloeddruk symptomen » Hoge bloeddruk gevolgen

Hoge bloeddruk gevolgen

Wat zijn de gevolgen van hoge bloeddruk?

Wat zijn de gevolgen van hoge bloeddruk? - Symptomen en behandeling

Hoge bloeddruk gevolgen voor hart, hersenen, nieren en ogen. Hoge bloeddruk (hypertensie) is een risicofactor, niet alleen voor hart- en vaatziekten maar ook voor andere aandoeningen. Hoge bloeddruk kan je lichaam langzaamaan beschadigen en het kan jaren duren voordat je ergens last van krijgt. Hoge bloeddruk wordt daarom vaak gezien als een sluipmoordenaar omdat er geen symptomen zijn, terwijl zonder behandeling hoge bloeddruk kan uitmonden in bijvoorbeeld een herseninfarct, hartaanval of nierziekte. Gelukkig kun je met een juiste behandeling en verandering van levensstijl, controle krijgen over je hoge bloeddruk en daarmee het risico op gevaarlijke en levensbedreigende complicaties  verminderen. In dit artikel bespreken we een aantal mogelijke gevolgen en complicaties van hoge bloeddruk, als je het niet tijdig onder controle brengt. Hoge bloeddruk kan schade veroorzaken aan slagaders, hart, hersenen, nieren en ogen. Dit komt doordat langdurig verhoogde bloeddruk geleidelijk beschadigingen en vernauwingen van de bloedvaten veroorzaakt, als gevolg waarvan de bloedtoevoer naar de verschillende organen afneemt. De verminderde bloedtoevoer kan op den duur leiden tot hartziekten (infarct), hersenziekten (beroerte) en nierschade.

 

Schade aan slagaders

Gezonde slagaders zijn elastisch en sterk. Hun binnenvoering is glad zodat het bloed vrij stroomt, en  vitale organen en weefsels van voldoende voedingsstoffen en zuurstof voorzien kunnen worden. Als je lijdt aan hoge bloeddruk, dan kan de verhoogde druk van het bloed geleidelijk de binnenwand van de slagaderen beschadigen waardoor deze stugger wordt. Door de beschadiging ontstaan allerlei ontstekingsprocessen, die aan de basis liggen van slagaderverkalking. Slagaderverkalking wordt ook wel 'atherosclerose' genoemd. Op de aangetaste plek dringen zich allerlei deeltjes naar binnen, zoals cholesteroldeeltjes, bloedplaatjes en bloedcellen. De binnenste vaatwand groeit langzaam naar binnen en er ontstaat zogenaamde plaque, wat kan leiden tot een vernauwing of verstopping van bloedvaten. Hierdoor kan een hartinfarct, herseninfarct of een vernauwing c.q. afsluiting van de bloedvaten van de benen ontstaan. Niet alleen hoge bloeddruk kan leiden tot beschadigingen aan de binnenkant van de vaatwand. Andere risicofactoren zijn een verhoogd cholesterolgehalte, nicotinedeeltjes (roken) en een een verhoogd glucosegehalte (diabetes of suikerziekte).

Als gevolg van slagaderverkalking kan de vaatwand verslappen. Na verloop van tijd kan de constante druk van het bloed door de verzwakte slagader een aneurysma veroorzaken. Een aneurysma is een plaatselijke verwijding of uitstulping van een slagader. Vaak betreft het de aorta in de buikholte.

Hartproblemen

Je hart pompt bloed naar je hele lichaam. Ongecontroleerde hoge bloeddruk kan schade aan je hart aanrichten. Door slagaderverkalking in de kransslagaderen, dat zijn de slagaderen die het hart zelf van zuurstofrijk bloed voorzien, kunnen verschillende problemen ontstaan, zoals angina pectoris (pijn op de borst), hartritmestoornissen of zelfs een hartaanval (hartinfarct).

Ook kan na jarenlange onbehandelde hoge bloeddruk de hartspier slechter gaan werken. Het hart pompt steeds tegen een hoge druk op en de overbelaste hartspier wordt dik en stug, wat hartfalen tot gevolg kan hebben. Het hart is dan te zwak geworden om het bloed met voldoende kracht rond te pompen. Dit kan klachten geven als kortademigheid (ook bij rust), vermoeidheid en het vasthouden van vocht. 

Hersenziekten

Als er slagaderverkalking in de hersenen optreedt, wordt dit 'neurologisch vaatlijden' genoemd. Dit kan tot uiting komen door een TIA (Transient Ischaemic Attack) of een CVA (cerebrovasculair accident). Een TIA is een beroerte van voorbijgaande aard. Bij een TIA is de bloedstroom naar de hersenen tijdelijk verstoord. Je kunt bijvoorbeeld last krijgen van tijdelijk krachtsverlies in een arm of been, plotseling wazig zien, of niet meer goed uit de woorden kunnen komen. Als deze klachten langer dan 24 uur duren, wordt gesproken van een beroerte (CVA). Bij een CVA zorgt een bloedpropje voor een afsluiting van een bloedvat in de hersenen, waardoor een deel van de hersenen geen zuurstof meer krijgt en afsterft.

Onderzoek heeft aangetoond dat er een verband is tussen hoge bloeddruk en dementie. Men neemt aan dat de verhoogde kans op dementie komt omdat een hoge bloeddruk slecht is voor de doorbloeding. Hersenen die minder goed doorbloed worden, krijgen niet genoeg zuurstof. De hierdoor veroorzaakte dementie wordt vasculaire dementie genoemd. Grofweg een kwart van alle gevallen van dementie betreft vasculaire dementie. De ziekte van Alzheimer moet onderscheiden worden van vasculaire dementie. Het is nog niet duidelijk of de kans op de ziekte van Alzheimer ook wordt verhoogd door een hoge bloeddruk.

Nierziekten

Je nieren filteren overtollig vocht en afvalstoffen uit het bloed - een proces dat afhankelijk is van gezonde bloedvaten. Langdurig verhoogde bloeddruk veroorzaakt geleidelijk beschadigingen en vernauwingen van de bloedvaten, waardoor de bloedtoevoer naar de verschillende organen -waaronder de nieren- vermindert. Dit leidt tot achteruitgang van de filterfunctie van de nieren. Als gevolg hiervan scheidt de nier ter compensatie stoffen af die de bloeddruk nog verder verhogen. Door een verhoging van de druk kan meer bloed door de vernauwde vaten stromen. Tegelijkertijd wordt nog meer schade aan de vaten aangericht, waardoor een zogeheten vicieuze cirkel ontstaat. In het ergste geval leidt dit tot chronische nierinsufficiëntie. Deze onvoldoende nierfunctie zorgt voor klachten als moeheid en gevoelens van algehele malaise en ziek zijn. Je kunt ook last krijgen van vergeetachtigheid, misselijkheid en verminderde eetlust, waardoor je kan vermageren. Ook ben je vatbaarder voor infecties. Andere verschijnselen die kunnen optreden zijn jeuk en spierkrampen.

Oogproblemen

In het netvlies van je oog lopen zeer kleine bloedvaten, die beschadigd kunnen raken door een hoge bloeddruk. Dit kan leiden tot vermindering van zicht en zelfs blindheid.

Seksuele problemen

Hoge bloeddruk kan ook leiden tot erectiestoornissen. Een erectiestoornis is het onvermogen om een erectie van de penis te verkrijgen of te behouden die voldoende is om adequate geslachtsgemeenschap te kunnen hebben. Hoewel het onvermogen om een erectie van de penis te verkrijgen of te behouden toeneemt met het voortschrijden der jaren, kan hoge bloeddruk ertoe bijdragen dat de doorbloeding naar de penis verslechterd. Na verloop van tijd beschadigt hoge bloeddruk de binnenwand van de bloedvaten en zorgt het ervoor dat je slagaders stugger en smaller worden (atherosclerose), wat de bloedtoevoer beperkt. Dit betekent dat er minder bloed kan stromen naar je penis. Dit kan aanleiding geven tot een een erectiestoornis. Het probleem komt vrij vaak voor, vooral bij mannen die hun hoge bloeddruk niet (tijdig) behandelen.

Vrouwen kunnen ook last krijgen van seksuele disfunctie als gevolg van een hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk kan de bloedtoevoer naar je vagina verminderen. Dit kan bij sommige vrouwen leiden tot een afname van seksueel verlangen of opwinding, vaginale droogheid, of moeite met het bereiken van een orgasme. 

Overige problemen

Hoge bloeddruk kan ook in andere gebieden van het lichaam tot problemen leiden. Hoge bloeddruk kan bijvoorbeeld leiden tot botverlies. Hoge bloeddruk kan de hoeveelheid calcium die je uitscheidt via je urine verhogen. De overmatige uitscheiding van calcium kan leiden tot verlies van botdichtheid (osteoporose), wat op zijn beurt weer kan leiden tot botbreuken. Het risico is vooral verhoogd bij oudere vrouwen.

Als gevolg van hoge bloeddruk kun je ook moeite krijgen met slapen. Het Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS) is een ademhalingsstoornis die zich tijdens de slaap voordoet en waarbij de wanden van de keelholte tegen elkaar komen, waardoor de ademhaling een aantal seconden stokt. Deze aandoening wordt onder meer geassocieerd met hoge bloeddruk.

Geraadpleegde literatuur:

- Dr. A.J. Six (in samenwerking met dr. J.H. Kirkels, dr. R.P.J. Budde, dr. M.J.M. Cramer en drs. B.E. Backus): De cardiologie vereenvoudigd. Boom Lemma Uitgevers, Den Haag, vijfde herziene druk, 2011.
- Dr. Jannes J.E. van Everdingen (hoofdredactie): Het medisch handboek; Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, vijfde volledig herziene druk 2006.

Nationaal Kompas Volksgezondheid. Wat zijn de mogelijke oorzaken van een verhoogde bloeddruk? Versie 4.9, 27 september 2012.

- Richard Braam en Bart Boon. Hartwijzer - Cardiologisch zapboek. Thoeris, NVVC, Amsterdam/Utrecht, 2009.

- C. Flens en A. Kollaard. Zorgboek hoge bloeddruk (hypertensie). Stichting September, Amsterdam, 2010.

Geschreven door 

Hoge bloeddruk symptomen

Hoge bloeddruk symptomen - Symptomen en behandeling

Home

Home - Symptomen en behandeling