Home » Overige ziekten » Infectieziekten

Infectieziekten

Infectieziekten

Infectieziekten - Symptomen en behandeling

Infectieziekten worden veroorzaakt door pathogene micro-organismen, zoals bacteriën, virussen, parasieten en schimmels, die direct of indirect van persoon tot persoon worden overgebracht. Overdracht van infectieziekten kan langs verschillende wegen gebeuren, zoals:

  • contact met besmet voedsel, of dranken;
  • de inademing van besmette lucht;
  • door een organisme;
  • door direct door contact met besmette personen.

Niet alle infectieziekten zijn overdraagbaar van mens op mens (of van dier op mens). Alleen de besmettelijke ziekten zijn overdraagbaar en kunnen zich verspreiden door direct contact met een persoon, contact met lichaamsvloeistoffen van geïnfecteerde personen, of indirect met voorwerpen die besmet zijn door een geïnfecteerd persoon.

Infectieziekten kunnen worden onderverdeeld naar de weg waarlangs ze worden overgebracht. Bijvoorbeeld via seksueel contact: de seksueel overdraagbare aandoeningen (geslachtsziekten) of naar het betreffende orgaansysteem: bijvoorbeeld luchtweginfecties.

Een zoönose is een ziekte die van een dier naar een mens kan overgaan.

Home

Home - Symptomen en behandeling