Home » KNO-aandoeningen » Keelkanker symptomen » Keelkanker en orale seks

Keelkanker en orale seks

Steeds meer keelkanker door orale seks

Keelkanker en orale seks Jarenlang werd keelkanker geassocieerd met roken en drinken. Deze twee werden gezien als de dominante risicofactoren voor jet ontwikkelen van keelkanker. Maar de afgelopen jaren hebben wetenschappers een scherpe stijging gezien van keelkanker die wordt veroorzaakt door een HPV stam, welke wordt overgebracht via orale seks (pijpen en beffen). Het gaat in het bijzonder om humaan papillomavirus (HPV), stam 16, welke ook baarmoederhalskanker bij vrouwen kan veroorzaken. Deze vorm van keelkanker wordt vooral bij mannen gezien. Het virus wordt overgedragen via seksueel contact. Uit eerder Amerikaans onderzoek is gebleken dat een hoog aantal wisselende seksuele partners en orale seks risicofactoren zijn voor het krijgen van HPV-geïnduceerde keelkanker.In april 2013 berichtte het VUmc (VU university medical center) dat in Nederland het percentage keelkanker dat veroorzaakt wordt door het humaan papillomavirus (HPV) de laatste 20 jaar is verzesvoudigd, van 5% naar 30%. Dat is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek onder patiënten van VUmc, gedurende de periode 1990 tot en met 2010. Belangrijke risicofactoren zijn veel wisselende seksuele contacten en orale seks. In de jaren '80 werd nog slechts een klein percentage keelkanker verbonden met een HPV-infectie. Historisch gezien waren het vooral zware rokers en drinkers die deze ziekte ontwikkelden. De exacte oorzaak van de stijging van keelkanker door HPV is vooralsnog onbekend. Er zal meer onderzoek naar moeten worden verricht.

Volgens Amerikaans onderzoek zijn de hedendaagse patiënten vooral mannen op middelbare leeftijd mannen, die een gezin hebben en wie het in economisch opzicht goed afgaat. Verder zijn het vaak niet-rokers en niet in het bijzonder zware drinkers. Mannen hebben drie keer meer kans dan vrouwen om te worden gediagnosticeerd met HPV-gerelateerde keelkanker. Keelkanker die wordt veroorzaakt door HPV is gemakkelijker te behandelen dan die veroorzaakt door tabak, zeggen artsen.

In Nederland krijgen elk jaar een kleine 500 mensen keelkanker. De belangrijkste redenen zijn nu nog roken en drinken, maar de groep in Nederland die de kanker ontwikkelt door orale seks groeit. Professor René Leemans, hoofd Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het VUmc, voorspelt: "Momenteel is dat nog 30 procent, maar orale seks kan weleens de grootste veroorzaker van keelkanker worden". Het is bekend dat in Amerika orale seks reeds de grootste veroorzaker van keelkanker is. Leemans zegt hierover: "80 procent van de keelkanker-patiënten heeft de ziekte gekregen door orale seks. De verwachting is dat we Amerika achterna gaan."

Het is volgens professor Leemans niet nodig om jongens te gaan inenten tegen het virus. Het is volgens hem vooral belangrijk dat meer meisjes gevaccineerd worden. Op deze manier kan het virus sneller uitgeband worden. Een preventieve maatregel is om orale seks altijd veilig te doen. GGD Nederland adviseert om te allen tijde een condoom of beflapje te gebruiken bij orale seks. Als je helemaal geen risico wilt lopen kun je het beste orale seks vermijden.

Geraadpleegde literatuur: RTL Nieuws. Vaker keelkanker door orale seks. 26 juni 2013 The New York Times. Throat Cancer Link to Oral Sex Gains Notice, 3 juni 2013 VUmc. Stijging keelkanker door seksueel overdraagbaar virus. 1 april 2013


Geschreven doorKeelkanker symptomen

Keelkanker symptomen - Symptomen en behandeling

Home

Home - Symptomen en behandeling