Maagkanker symptomen

Wat is maagkanker?

Wat is maagkanker? - Symptomen en behandeling

Maagkanker symptomen, oorzaak en behandeling. Er bestaan verschillende soorten maagtumoren. Het zogenoemde adenocarcinoom -welke ontstaat in het slijmvlies van de maag- komt het vaakst voor. Met de term maagkanker wordt vaak verwezen naar dit type kanker. Bij ongeveer 2.000 mensen wordt per jaar in Nederland de diagnose maagkanker vastgesteld. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De meeste patiënten zijn ouder dan zestig jaar.

 Vaak ontstaan kwaadaardige processen in de maag zonder duidelijke oorzaak, maar soms komt het voor dat het een complicatie is van een maagzweer. Maagkanker komt verhoudingsgewijs vaker voor bij mensen met maagzweren als gevolg van ontstekingen, welke worden veroorzaakt door de bacterie Heliobacter Pylori. De meeste soorten maagkanker ontstaan in het slijmvlies van de maag. Dit wordt een adenocarcinoom genoemd. Adenoomcarcinoom van de maag neemt bij de oorzaken van kankersterfte in de wereld de tweede plaats in na longkanker. Deze vorm van kanker is verantwoordelijk voor bijna 10% van alle nieuwe sterfgevallen aan kanker. Het gaat om ongeveer 934.000 nieuwe gevallen per jaar.  

Wat zijn de symptomen en klachten van maagkanker?

De diagnose maagkanker wordt in veel gevallen pas in een vrij laat stadium gesteld, aangezien de tumor er al een hele tijd kan zitten zonder dat je het merkt. In de beginfase van de ziekte heb je dikwijls vrijwel geen of aspecifieke klachten, waardoor je niet snel medische hulp zoekt. Symptomen en klachten die kunnen ontstaan zijn:

 • Gewichtsverlies
 • Pijn bovenbuik
 • Vol gevoel na maaltijd (vol gevoel in de bovenbuik)
 • Opgezet gevoel in de buikstreek
 • Misselijkheid
 • Braken (braaksel is koffiekleurig)
 • Vermindering eetlust
 • Slikklachten
 • Bloedverlies (door bloedverlies uit de maag) met moeheid en duizeligheid
 • Voedselpassageklachten (het gevoel dat het eten blijft steken)
 • Bloedarmoede

Soortgelijke klachten lijken nogal eens op klachten die door andere, goedaardige aandoeningen van de maag voorkomen, zoals een maagzweer. Vooral in het begin van de ziekte zijn de klachten relatief vaag: een opgeblazen gevoel in de maag, gevoel van verzadiging en vermindering van de eetlust. Leter kunnen verstoppingen of bloedingen ontstaan. In erge gevallen kan zelfs een doorbraak van de maagwand optreden.

 

Hoe wordt maagkanker behandeld?

Stadium maagkanker

Behandeling is afhankelijk van het stadium van de ziekte:

 • Stadium I maagkanker: Tumor is beperkt tot de oppervlakkige lagen van de maagwand en mogelijke enkele lymfeklieren.
 • Stadium II maagkanker: Tumor infiltreert dieper in de maagwand en/of heeft klier-uitzaaiingen.
 • Stadium III maagkanker: Tumor groeit door maagwand in omringende organen en/of heeft klier-uitzaaiingen.
 • Stadium IV maagkanker: Uitzaaiingen op afstand (elders in het lichaam), lokale uitbreiding tumor en klier-uitzaaiingen.

Curatieve therapie

Een curatieve behandeling is een behandeling die genezing als doel heeft. Bij maagkanker krijg je een operatie. Om maagkanker te genezen is altijd een maagoperatie nodig. De chirurg haalt een deel van de maag weg of de gehele maag. Dit is afhankelijk van de plaats en de uitbreiding van de tumor. Tevens worden lymfeklieren rond de maag weggenomen. Maagkankercellen zijn vaak niet zo gevoelig voor bestraling of chemotherapie. Om die reden vinden deze behandeling weinig plaats. Wel kunnen ze als adjuvante (aanvullende) behandeling worden ingezet. De combinatie van beide is wel effectief gebleken.

Palliatieve therapie

Als genezing niet meer mogelijk is, zal de behandeling zich richten op het zo lang mogelijk leven met een goede kwaliteit en zo weinig mogelijk nare verschijnselen, zoals bijvoorbeeld slikklachten of eetproblemen. Dat wordt een palliatieve behandeling genoemd. De laatste jaren blijkt dat het maagcarcinoom gevoelig is voor nieuwe vormen van cytostatica (medicijnen die worden gebruikt voor de behandeling van kanker, ofwel chemotherapie). Deze nieuwe combinaties van middelen spelen een rol bij de palliatieve behandeling van een selecte groep van incurabele patiënten, dus die niet meer te genezen zijn. Deze patiënten moeten dan wel over een goede conditie en nierfunctie beschikken. Ter palliatie van lokale pijnklachten kan een bestraling effectief zijn. Andere palliatieve therapie kan bestaan uit het aanbrengen van een bypass tussen de maag en de darmen bij obstructieklachten. Ook is het mogelijk om een buisje (een stent) te plaatsen om slikklachten en eetproblemen te voorkomen. Chirurgie geeft goede palliatie wanneer genezing uitgesloten is. Er kan bijvoorbeeld een deel van het gezwel weggehaald worden om klachten te verminderen.

Prognose maagkanker

De prognose van maagkanker wordt sterk bepaald door: het stadium bij diagnose, de lokalisatie, en de uiteindelijke behandeling. De vijfjaars-overleving is als volgt:

 • van patiënten met stadium I is na 5 jaar nog ongeveer 76% in leven;
 • van patiënten met stadium II ongeveer 36%;
 • van patiënten met stadium III ongeveer 13%; en
 • van patiënten met stadium IV ongeveer 1%.

Wanneer de kanker zich nog in een vroeg stadium bevindt en zich nog niet heeft uitgebreid naar andere organen of via de bloedbaan is uitgezaaid, zijn de kans op volledig herstel veel groter dan wanneer het gezwel in een later stadium wordt ontdekt. Daarom is het van belang om bij klachten zoals hierboven beschreven, vroegtijdig aan de bel te trekken.

Geraadpleegde literatuur:

 - Prof. dr. C.J.H. van de Velde e.a. (red.). Oncologie. Bohn Stafleu van Loghum, achtste herziene druk, Houten, 2011.


Geschreven door 

Lees verder