Home » Mannenziekten » Peniskanker symptomen

Peniskanker symptomen

Wat is peniskanker?

Peniskanker is een kwaadaardige woekering van de huidcellen van de penis. Peniskanker is een zeldzame ziekte, die vaak op oudere leeftijd voorkomt. In Nederland zijn er jaarlijks zo’n 160 nieuwe patiënten die behandeld worden voor peniskanker. Vaak begint de kanker op de eikel of op de voorhuid als een soort wratje. Daarna kan de tumor zich uitbreiden naar de rest van de penis of zich uitzaaien naar andere plaatsen in het lichaam. Door wetenschappelijk onderzoek is duidelijk geworden dat na het verwijderen van de voorhuid (preputium) bij kinderen (wat besnijdenis of circumcisie wordt genoemd), peniskanker vrijwel nooit ontstaat.



Hoe peniskanker precies ontstaat is niet duidelijk, maar er kunnen wel risicofactoren worden onderscheiden:

  • Leeftijd: het risico op het ontstaan van peniskanker neemt toe naarmate een man ouder wordt. Het wordt vooral gezien bij mannen van 60 jaar en ouder.
  • Fimosis of voorhuidsvernauwing: een aangeboren of (door infectie) verkregen vernauwing van de voorhuid, waarbij de voorhuid van de penis niet over de eikel kan worden geschoven.
  • Het hebben van een slechte persoonlijke hygiëne (van de voorhuid).
  • Het hebben van vele seksuele partners.
  • Besmetting met het Humaan Papilloma virus (HPV-infectie, welke seksueel overdraagbaar is en genitale wratten kan veroorzaken)
  • Roken.
  • UV-straling (zonlicht).

Wat zijn de klachten en symptomen van peniskanker?

Wanneer u peniskanker heeft, kunt je last hebben van zichtbare en voelbare afwijkingen en afscheiding. Veelal ontwikkelt de kanker zich op de eikel van de penis of -als je niet besneden bent- aan de onderkant van de voorhuid. Op de schacht van de penis komt het bijna nooit voor. Het kan dus zijn dat je pas ziet dat je kanker hebt als je je voorhuid terugtrekt. Door fimosis kan het echter aan het zicht ontrokken zijn. In dat geval krijg je vaak klachten in de vorm van bloederige afscheiding en pijn.

Vaak is het eerste symptoom een verandering van de kleur van de huid op de aangedane plek. Er verschijnen dan zweren of gezwellen op de penis die lijken op genitale wratten. Indien behandeling uitblijft, breidt de kanker zich in de meeste gevallen uit tot de gehele eikel en/of voorhuid. De tumor kan verder doorgroeien en zich verspreiden naar diepere delen van de penis en andere delen van het lichaam, waar het verschillende andere klachten en symptomen kan veroorzaken:

Als de kanker is doorgegroeid, kunnen er klachten bij het plassen ontstaan, zoals moeilijk kunnen plassen en/of pijn en branderig gevoel bij het plassen. Ook kun je last krijgen veranderingen in zaadlozing en orgasme. Bij uitzaaiingen kun je last krijgen van pijn in de heup of botpijnen en gewichtsverlies.

Hoe wordt peniskanker behandeld?

De behandeling van peniskanker hangt af van een aantal factoren, zoals de plek en de omvang van het gezwel, of er wel of geen uitzaaiingen zijn en je algemene gezondheidstoestand. Als je peniskanker hebt, kan de tumor vaak operatief verwijderd worden. Het hangt af van de grootte van de tumor, of een penis-sparende behandeling mogelijk is. Veelal kan het verwijderde deel gereconstrueerd worden met bijvoorbeeld een huidtransplantaat. Op deze manier worden de gevolgen zo veel mogelijk beperkt en blijven de plasfunctie en de seksuele functie behouden. Bij een te grote tumor, is een sparende operatie niet mogelijk en moet de penis in het ergste geval in zijn geheel verwijderd worden. De plasbuis blijft wel behouden en wordt net voor de anus in de huid vastgezet, waardoor je voortaan zittend moet plassen. Er ontstaat geen incontinentie omdat de sluitspieren van de plasbuis volledig normaal blijven werken.


Geschreven door



Mannenziekten

Mannenziekten - Symptomen en behandeling

Home

Home - Symptomen en behandeling