Home » Overige ziekten » Spijsverteringsstelsel ziekten » Slokdarmkanker symptomen

Slokdarmkanker symptomen

Wat is slokdarmkanker?

Wat is slokdarmkanker? - Symptomen en behandeling

Slokdarmkanker is kanker die ontstaat in de slokdarm. De slokdarm is een lange, holle buis, waarlangs het voedsel passeert op weg naar de maag. Er worden twee typen slokdarmkanker onderscheiden: plaveiselcelcarcinoom en het adenocarcinoom. Het plaveiselcelcarcinoom ontstaat in ongeveer 40% van de gevallen en deze vormt zich uit de cellaag die de binnenkant van de slokdarm bekleedt. Dit type ontstaat vooral in het bovenste deel van de slokdarm. Het plaveiselcelcarcinoom ontstaat in ongeveer 60% van de gevallen en deze soort ontstaat uit cellen in de slijmklieren. Deze soort ontstaat vooral in het onderste deel van de slokdarm.Slokdarmkanker is een kanker die zich vooral op latere leeftijd manifesteert. Meer mannen dan vrouwen krijgen slokdarmkanker. Slokdarmkanker komt niet vaak voor in Nederland, ofschoon het tegenwoordig wel vaker wordt gezien dan vroeger. Mogelijk als gevolg van veranderde eetgewoontes. In andere gebieden van de wereld, zoals Azië en delen van Afrika, komt slokdarmkanker veel vaker voor.

De belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van slokdarmkanker zijn roken en alcoholgebruik. Verder speelt verlittekening van de slokdarm door etsend maagzuur een rol als gevolg van langdurige (zuur-)reflux vanuit de maag (gastro-oesofageale reflux). Mogelijk is je eetpatroon ook een factor om rekening mee te houden. Men veronderstelt dat een dieet met een hoog vetgehalte het risico op slokdarmkanker verhoogt. Het eten van veel fruit en groene groenten verlaagt vermoedelijk het risico.

Wat zijn de klachten en symptomen van slokdarmkanker?

Bij slokdarmkanker ontstaan de klachten vaak pas in een vergevorderd stadium. Je merkt dat het slikken moeilijker gaat, je hebt moeite met slikken. Dit komt doordat je te maken krijgt met een vernauwing van de slokdarm door de tumor. Je hebt vaak het gevoel dat het eten niet wil zakken, eerst met vast maar later ook moet vloeibaar voedsel. Dit kan in een later stadium gepaard gaan met een krampende pijn achter het borstbeen, soms uitstralend naar de rug. Je kunt ook last krijgen van hikken of hoesten wanneer (het niet-doorgeslikte) voedsel naar de luchtwegen overloopt. In dat geval kan je een longontsteking krijgen. Gewichtsverlies en een verminderde voedingstoestand zijn ook veelvoorkomende symptomen. Je kunt verder last krijgen van een schorre stem.

Slokdarmkanker zaait zich vroegtijdig uit naar lymfeklieren langs de slokdarm en in de buikholte en via het bloed naar de lever. Het gezwel kan zich ook doorgroeien naar plaatselijke structuren, zoals luchtpijp, longen en hart.

Hoe wordt slokdarmkanker behandeld?

Gemiddeld ligt er 4 maanden tussen het ontstaan van de klachten en het stellen van de diagnose. Wanneer de slokdarmkanker al in een gevorderd stadium verkeert, is behandeling gericht op definitieve genezing niet altijd meer mogelijk. Uit de literatuur blijkt dat minder dan 30% van de patiënten met slokdarmkanker in aanmerking komt voor een chirurgische behandeling gericht op genezing. Bij een dergelijke operatie wordt de tumor met aangrenzende lymfeklieren verwijderd.

Als genezing niet (meer) mogelijk is, dan kan de behandeling zich richten op het afremmen van de groei van de tumor en op het tegengaan van allerlei klachten, zoals pijn. Behandeling met chemotherapie al dan niet in combinatie met radiotherapie is in deze gevallen een mogelijkheid.


Geschreven doorLees verder