Home » Overige ziekten » Neurologische aandoeningen » Vasculaire dementie symptomen

Vasculaire dementie symptomen

Wat is vasculaire dementie?

Wat is vasculaire dementie? - Symptomen en behandeling

Wat is vasculaire dementie, wat zijn de oorzaken en hoe wordt vasculaire dementie behandeld? Na de alom bekende 'ziekte van Alzheimer', is vasculaire dementie de meest voorkomende oorzaak van dementie. Van alle mensen die aan dementie lijden, heeft ongeveer 15-20% vasculaire dementie (tot voor kort ook wel 'multi-infarct dementie' of 'arterio-sclerotische dementie' genoemd). Er treden bij deze vorm van dementie hersenbeschadigingen op, die worden veroorzaakt door stoornissen in de bloedvoorziening in de hersenen. Als gevolg hiervan krijgen de hersenen te weinig zuurstof en voedingsstoffen en raakt hersenweefsel beschadigd en sterft af. Bij vasculaire dementie is er sprake van meervoudige stoornissen in cognitie (denken), stemming of gedrag ten gevolge van deze schade aan de bloedvaten van de hersenen.Er worden diverse soorten vasculaire dementie onderscheiden. Naar gelang het gebied in de hersenen dat is beschadigd, variëren de verschijnselen waarmee vasculaire dementie zijn intrede doet. Er is op dit moment geen genezing mogelijk. Dementie is niet terug te draaien. Vaak manifesteert vasculaire dementie zich ergens tussen de 65 en 75 jaar, maar de ziekte kan zich ook op jongere leeftijd openbaren. Vasculaire dementie komt iets vaker bij mannen voor. De verschijnselen waarmee de ziekte gepaard gaat, nemen in de loop der tijd in ernst toe. Veel mensen die lijden aan vasculaire dementie hebben een voorgeschiedenis van hart- en vaataandoeningen, chronisch hoge bloeddruk (hypertensie), suikerziekte (diabetes). Sommige patiënten met vasculaire dementie hebben een beroerte (herseninfarct of bloeding) in de medische voorgeschiedenis. Erfelijkheid speelt een rol bij het ontstaan van sommige vaataandoeningen.

Wat zijn de symptomen van vasculaire dementie?

Vasculaire dementie treedt vaak plotseling op, maar het kan zich ook geleidelijk openbaren. Het verloop van de aandoening is vaak grillig. Als je vasculaire dementie hebt, dan ken je vaak 'goede' en 'slechte' dagen. Ook je lichamelijke conditie kan achteruitgaan als gevolg van de vasculaire schade, bijvoorbeeld doordat het lopen moeilijker wordt. De stoornissen die optreden zijn afhankelijk van de plaats in de hersenen waar de schade optreedt. De ziekteverschijnselen kunnen variëren per persoon, maar er zijn een aantal algemene kenmerken:

  • Geestelijke verschijnselen. Er treden geheugen- en oriëntatieproblemen op. In eerste instantie minder op de voorgrond tredend dan bij de ziekte van Alzheimer. Traagheid in het handelen en het denken (een veelvoorkomend fenomeen is het niet twee dingen tegelijk kunnen doen, zoals lopen en spreken). Problemen met het gebruiken en begrijpen van taal, problemen met het herkennen van voorwerpen of het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Verstoringen in het omgaan met veeleisende situaties of taken en in het vermogen logisch te redeneren.
  • Lichamelijke verschijnselen. De combinatie van geestelijke achteruitgang en lichamelijke verschijnselen is het meest kenmerkend voor vasculaire dementie. Hersenbeschadiging kan leiden tot een verlamming, spierverstijving of gevoelsverlies, wat problemen kan geven op het gebied van lopen, spreken, slikken of plassen. Een mogelijke nieuwe beroerte kan nieuwe klachten geven of bestaan klachten doen verergeren. Ook kan de patiënt last hebben van lichamelijke ongemakken die een gevolg zijn van de hart- en vaataandoeningen. Je kan hierbij denken aan pijn in de borst, kortademigheid of vochtophoping (oedeem).
  • Emotionele verschijnselen. Mensen die lijden aan vasculaire dementie zijn zich vaak lange tijd bewust van hun geestelijke achteruitgang, wat aanleiding kan geven tot sombere, of juist opstandige gevoelens. Ook kan je last krijgen van (extreem) wisselende stemmingen. De helderheid kan variëren, soms per dag. Waanideeën en hallucinaties kunnen zich voordoen en er kunnen stoornissen in de initiatiefname ontstaan. Iemand wordt steeds passiever.

Hoe wordt vasculaire dementie behandeld?

Vasculaire dementie is vooralsnog niet te genezen en de schade is niet terug te draaien. Wél kunnen de negatieve invloeden, zoals een te hoge bloeddruk, verhoogd suikergehalte of een te hoog cholesterol in het bloed adequaat behandeld worden en met specifieke medicijnen kan de kans op toekomstige herseninfarcten aanzienlijk worden verlaagd. Hierdoor wordt de schade zoveel mogelijk beperkt. Een gezonde levensstijl met voldoende lichaamsbeweging, een verantwoord dieet, niet roken en matig alcoholgebruik, is zeer belangrijk. Verder kunnen bijkomende verschijnselen behandeld worden. Hierbij kun je denken aan sombere of angstige gevoelens en hallucinaties. Over de prognose van vasculaire dementie valt moeilijk een algemen uitspraak te doen. Dementie verkort over het algemeen de levensverwachting, maar de overlevingsprognoses variëren.

Geraadpleegde bronnen:

- www.alzheimer-nederland.nl

- www.alzheimercentrum.nl


Geschreven doorNeurologische aandoeningen

Neurologische aandoeningen - Symptomen en behandeling

Home

Home - Symptomen en behandeling