Home » Mannenziekten » Vergrote prostaat symptomen

Vergrote prostaat symptomen

Wat is een vergrote prostaat?

Wat is een vergrote prostaat? - Symptomen en behandeling

Vergrote prostaat symptomen, oorzaak en behandeling. De prostaat is een klier, gelegen aan de onderkant van de blaas, rondom de plasbuis. De prostaat komt alleen bij mannen voor en maakt een melkachtige substantie -'prostaatvocht' geheten- dat bij een zaadlozing aan het zaad wordt toegevoegd. Door het prostaatvocht worden zaadcellen in staat gesteld naar de eicel te 'zwemmen' om deze te bevruchten. De functie van de prostaat ligt vooral in de vruchtbaarheid en niet in de seksualiteit. Bij een jongvolwassene is de prostaat ongeveer zo groot als een kastanje, maar vanaf het 40e levensjaar begint de prostaat in veel gevallen te groeien. Dit kan op den duur aanleiding geven tot klachten bij het urineren, zoals moeilijk of pijnlijk plassen. Veel mannen stellen de gang naar de huisarts uit. Dat is jammer, want de arts kan veel doen om je te helpen als je last hebt van plasproblemen.Bij vrijwel alle mannen treedt na hun 40e levensjaar een goedaardige vergroting van de prostaat op. Het is niet helemaal duidelijk waarom dit gebeurt. Mogelijk dat het samenhangt met veranderingen in de hormoonhuishouding. Prostaatvergroting is goedaardig, er is géén relatie met prostaatkanker. Een goedaardig vergrote prostaat wordt ook wel benigne prostaathyperplasie -afgekort BHP- genoemd. 'Benigne' staat voor goedaardig en 'hyperplasie' betekent bovenmatige groei. 

Wat zijn de symptomen en klachten van een vergrote prostaat?

De prostaat ligt om de urinebuis heen. Wanneer de prostaat groter wordt, kan de plasbuis dichtgedrukt worden of vervormen (zie afbeelding hieronder). Hierdoor ontstaan plasproblemen. Overigens zijn er ook veel mannen met een soms fors vergrote prostaat zonder klachten. Het is geen wet van Meden en Perzen dat de plasbuis bekneld raakt wanneer de prostaat groeit. Andersom is het zo dat je al bij een kleine prostaatvergroting klachten kunt ontwikkelen. De klachten kunnen door iedereen anders worden beleefd.

Een vergrote prostaat kan de volgende klachten geven:

 • de urinestraal komt moeilijker op gang, vooral ’s nachts of als de blaas vol is;
 • een zwakkere urinestraal;
 • een onderbroken straal;
 • nadruppelen van urine;
 • het gevoel dat de blaas niet helemaal leeg is;
 • de aandrang is moeilijk te bedwingen;
 • lekken van urine (incontinentie of urineverlies;
 • meer frequent urineren, zowel overdag als 's nachts;
 • bloed in de urine of troebele urine.
Er kunnen ook complicaties ontstaan, zoals urineweginfecties, incontinentie, blaasstenen, nierproblemen, overactieve bekkenbodem of helemaal niet meer kunnen plassen (urineretentie).

Wat zijn de symptomen en klachten van een vergrote prostaat? - Symptomen en behandeling

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De huisarts zal voor het stellen van een diagnose onderzoek doen naar de oorzaak van je klachten. Plasklachten kunnen meerdere oorzaken hebben, maar vaak is het niet zo moeilijk om vast te stellen dat het om een vergrote prostaat gaat. De huisarts neemt een anamnese af, dat wil zeggen dat hij vragen stelt over je klachten en relevante omstandigheden. Als de arts geen goed beeld krijgt, kan hij je vragen een plasdagboek bij te houden waarin je noteert wat je drinkt, wanneer je drinkt, hoeveel je dan drinkt, wanneer je naar het toilet gaat, hoeveel je dan plast (je zult dan in een maatbeker moeten plassen), wanneer je plotselinge aandrang voelt en wanneer je ongewild urine verliest.

Een lichamelijk onderzoek is nodig om andere medische aandoeningen uit te sluiten. De arts zal onder meer de prostaat bevoelen, via een zogeheten rectaal toucher. De arts brengt dan een gehandschoende vinger met behulp van glijmiddel in je anus, waarmee hij de prostaat onderzoekt. Hierdoor krijgt hij een eerste indruk van de grootte en conditie van de prostaat. Ook kan hij beoordelen of er onregelmatigheden zoals knobbels aanwezig zijn, die mogelijk wijzen op de aanwezigheid van prostaatkanker. Als het aanraken van de prostaat pijnlijk is, dan is er mogelijk sprake van een prostaatontsteking, ook prostatitis genoemd.

De arts kan urineonderzoek verrichten om een ontsteking uit te sluiten. Ook kan hij andere onderzoeken laten uitvoeren, zoals bloedonderzoek of een echo van de nieren em de blaas. Als de diagnose moeilijk te stellen is, dan kun je verwezen verwezen worden naar een specialist (uroloog) voor verdere tests en onderzoeken.

De diagnose benigne prostaathyperplasie wordt gesteld als sprake is van:

 • plasklachten;
 • een vergrote, vast elastisch aanvoelende prostaat; en
 • geen afwijkingen in de uitslagen van het urineonderzoek en eventuele andere onderzoeken die hebben plaatsgevonden.

Hoe wordt een vergrote prostaat behandeld?

Zodra de diagnose is gesteld, wordt beoordeeld of en welke behandeling nodig is. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie. In lang niet alle gevallen is een medische behandeling noodzakelijk en is het naleven van een aantal adviezen die de huisarts je geeft al voldoende. Sommige mannen met een vergrote prostaat hebben relatief weinig klachten en een goede straalkracht, waardoor behandeling niet nodig is. Er kan dan regelmatige controle plaatsvinden om te beoordelen of de prostaat verder groeit. Bij wat ernstiger klachten, zijn er een aantal behandelingen beschikbaar, zoals medicijnen of een operatieve ingreep.

→ Klik hier voor een special over de behandeling van een vergrote prostaat.

Geraadpleegde literatuur:

- H. Vinke (eindred.). Een goedaardige vergrote prostaat (BHP) in het kort. Stichting September,Amsterdam, 2011.

Geschreven door  

 

Lees verder 

Mannenziekten

Mannenziekten - Symptomen en behandeling

Home

Home - Symptomen en behandeling