Home » Gezondheid » Vitaminen & mineralen

Vitaminen & mineralen

Vitaminen en mineralen

Vitaminen en mineralen - Symptomen en behandeling

Vitaminen en mineralen zorgen ervoor dat het menselijk lichaam goed functioneert. Hoewel vitaminen en mineralen van nature in (gezond) voedsel aanwezig zijn, bevatten sommige voedingsmiddelen meer vitaminen en mineralen dan andere. De meeste vitaminen en alle mineralen zijn essentiële voedingsstoffen, wat betekent dat deze niet door het lichaam kunnen worden geproduceerd en daarom via de voeding moeten worden opgenomen.Het belangrijkste verschil tussen vitaminen en mineralen is dat vitaminen uit de levende natuur komen en door sommige planten of dieren zelf gemaakt kunnen worden, terwijl mineralen uit de dode natuur afkomstig zijn. Mineralen worden opgenomen uit de aarde door planten en uit voedsel en water door dieren, waarna ze in onze voedselketen terechtkomen.

Naast mineralen zijn er ook spoorelementen. Mineralen die in kleine hoeveelheden nodig zijn, worden 'spoorelementen' genoemd. Dit zijn onder meer koper, fluoride, jodium, ijzer, selenium en zink. Mineralen die in vrij grote hoeveelheden nodig zijn (zeker 100 mg per dag), zijn onder meer calcium, chloor, magnesium, fosfor, kalium en natrium. Deze worden ook wel essentiële mineralen genoemd. 

Vitaminen vallen in twee categorieën en worden ingedeeld naar hoe ze in het lichaam worden opgenomen en opgeslagen:

  • in vet oplosbare vitaminen; en
  • in water oplosbare vitaminen.

De in vet oplosbare vitaminen zijn A, D, E en K. Deze worden opgeslagen in de lever en in vetweefsel. De in vetoplosbare vitaminen hebben vet nodig om vanuit de darmen in het bloed te worden opgenomen. De in water oplosbare vitaminen zijn de B-vitaminen en de C-vitaminen. Deze worden gemakkelijker opgenomen dan de in vetoplosbare vitaminen, omdat er in de darmen altijd wel vocht aanwezig is. Doordat het lichaam slechts kleine hoeveelheden van de wateroplosbare vitaminen opslaat en deze grotendeel via de urine worden uitgescheiden, moeten we deze vitaminen vaker tot ons nemen en ontstaat er ook sneller een tekort.


Geschreven door

  

Lees verderGezondheid

Gezondheid - Symptomen en behandeling

Home

Home - Symptomen en behandeling